You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

kungörelse, cirkulär, Gustaf... at i.. Accords Vacancer gå en i tour warande Officerare förbi ...

Tryckt skrift, 2 sidor. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 18 september 1772. Undertecknad av Gustaf (kung Gustav III).
Innehåll: Angående de officerares förslagsrättighet, som inom liggetiden ej sökt befordran. Om ackord och tjänsteköp.

Titelsida: Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... at i förefallande Accords Vacancer gå en i tour warande Officerare förbi ...