You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

cirkulär, kungörelse, Adolph Friedrich ... förslagers uprättande til ledige officerare..

Tryckt skrift, 4 sidor, varav 2 är blanka. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 30 mars 1762. Undertecknat av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik ).
Innehåll: Om konstituerade över - och underofficerares föreslående tills vidare.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... the I wid underdånige förslagers uprättande til ledige officerare beställningar therupå bören upföra then constituerade Officeraren, som äger äldsta constitutorialet ...


bok


ark


702


203


701


[4] s.