You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

kungörelse, cirkulär, Adolph Friedrich... Althenstund Wi i Nåder funnit angelägenheten...

Tryckt skrift, 4 sidor. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 22 december 1761. Undertecknat av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik ).
Innehåll: Om besiktnings - och kassationsmönstringars anställande kompanivis.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung ... Althenstund Wi i Nåder funnit angelägenheten, wid närwarande omständigheter, fordra, at icke allenast wid the til någon del ut-commenderade, utan ock hemma i Landet warande, Regementer til Häst och Fot ...


bok


ark


702


701


203


[4] s.