You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

kungörelse, cirkulär, Adolph Friedrich.. af the ifrån Wår Armée i Pommern permitterade Officerare ...

Tryckt skrift, 2 sidor. Skrivelse från Kungl. Maj:t 26 mars 1759. Underskriven av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik).
Innehåll: Om ifrån regementena i Pommern permitterade officerare.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes konung ... I noga efterfrågen, hwilke och huru månge af the ifrån Wår Armée i Pommern permitterade Officerare uti Edert anförtrodde Län sig uppehålla ...


bok


ark


701


203


[2] s.