You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

cirkulär, kungörelse, Adolph Friedrich ... om beskaffenheten af wåre... indelte regementer ...

Tryckt skrift, 4 sidor. Skrivelse från Kungl. Maj:t 20 maj 1757. Underskriven av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik).
Innehåll: Om besiktningsmönstringars anställande med regementena kompanivis.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds nåde, Sweriges, Göthes och Wendes konung ... ehuru, til inhämtande af en tilförlåtelig underrättelse om tilståndet och beskaffenheten af wåre uti edert i nåder anförtrodde län indelte regementer ...


bok


ark


701


203


[4] s.