You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

stadga, förordning, kungörelse, Stadga Och Förordning, Angående Wärfningar...

Tryckt skrift, 8 sidor. Förordning utfärdad av Kungl. Maj:t. 6 juli 1720. Undertecknad av Friedrich (kung Fredrik I). Innehåll: Om värvning.
Tryckt uti Det Kongl. Tryckeriet hos Joh. Henr. Werner, Directeur öfver alla Tryckerien i Riket.

Titel: Kongl. Maj:tz Förnyade Stadga Och Förordning, Angående Wärfningar, samt huru och hwarest de derwid förefallande twister och klagomål skola uptagas och afgiöras. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren den 17. augusti, 1726.


bok


ark


701


203


[8] s.