You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

kungörelse, ordning, Kongl. Maj:ts Nådige Ordning, För Ständiga Garnisonerne

Tryckt skrift, 8 sidor. Ordning utfärdad av Kungl. Maj:t. 6 juli 1720. Undertecknad av Friedrich (kung Fredrik I). Innehåll: Om taxor och avgifter vid inkvartering av militärer.

Titel: Kongl. Maj:ts Nådige Ordning, För Ständiga Garnisonerne samt dem, som ligga i Stånd- Qwarter, hwarefter de hos Borgerskapet eller i Städerne, Stockholm undantagandes, skola niuta deras Inquartering. Dat. Stockholm den 6 julii 1720.


ark


bok


203


342


701


[8] s.