You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

pardonsplakat, kungörelse, Pardons-Placat För Afwikit och förrymt Manskap ifrån Regementerne och...

Tryckt skrift, 4 sidor. Pardonsplakat utfärdat av Kungl. Maj:t 18 mars 1761. Undertecknat av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik ). Innehåll: Om nåd för förrymda soldater.
Tryckt uti det Kongl.Tryckeriet

Titel: Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Pardons-Placat För Afwikit och förrymt Manskap ifrån Regementerne och Ammiralitetet. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 18 Martii 1761.


ark


bok


701


203


696


[4] s.