You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

karta, kartreproduktion, Geometrisch Plaan vtaff Staden och ...

Kartreproduktion, kolorerad, beskrivning i kartbildens nedre vänstra hörn: Geometrisch Plaan vtaff Staden och Castelet/Malmöö och huru Hans Kong: May: förmedelst/det Högtförordnade General Commisions noga öfwerleggiande/---/Att detta det rätta Originalet ähr som Kongl: General Commisionen skiär skådat och/approberat, Och sedermehra af hans Kongl: May:ts den 5 Januarij 1686 Subscriberat/---/E J Dah…