You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

judiciell handling, skötebrev

Handskrift, fyra sidor, med tre lacksigill. Text:
Jeg Hack Mormand Kiendis och giör hermed
Wetterligt for alle med dette midt Aabne breff,
at ieg med min frj wellie, och med beraad sin,
haffuer saldt, skiödt, och Affhent, fra mig och mine
Arfuinger, och hermed selger sköder och affhender
till min kierre Broder, Erlig och welb: Mand
Holger Mormand, till Esperöd, och hans arffuinger
min Anpart och d…