You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

brev

Förtryckt formulär (brev), 4 sidor, med ifylld handskrift.
Adresserat till: Monsieur/Monsieur Holger/Morman/Esperödh
Text:
Wälborne Herre Såsom hans Kongl. Mayt. uthi des Bref til mig af den 31 Januarii nestledne allernådigst för gådt funnit at jag en ny sammentaffning öfwer Adelens Rustiänst här i landet skal förrätta emedan månge Förändringar äre infaldne med sielfwe Godzen sedan sidste Sammanfa…