You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

judiciell handling, tingsprotokoll

Handskrift, 1 blad.
Avskrift från (* B) 1700-tal av äldre handskrift, ev. MM 2952:10 (denna
är i sin tur en avskrift av handskrift daterad år 1549.)
Text:
Copia
Wi efterskrefne Hans Pedersön, Landstings
skrifwer i Skaane, som den dag sad i dommere
sted, Stiig Pors, höfwitsmand paa Lundegaard, Claus
Wrne till Beltebierg och Domproust i Lund, Jacob
Sparre till Swaneholm, Wi giöre alle witterligt
med…