skämtmedalj

Skämtmedalj. Agneta Margareta Adlerfelt, född grevinna Strömfelt, f. 1725 d. 1760
Hovdam först hos drottning Ulrika Eleonora och sedan hos kronprinsessan
Lovisa Ulrika maka till friherre Karl Adlerfelt, landshövding i Malmöhus län.

minnesmedalj
minnesmedalj
minnesmedalj
minnesmedalj