You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

teckning, akryl, Sillfiskare

Bilden består av svarta linjer av olik tjocklek på vit bakgrund. Motivet domineras av två vertikala former på båda sidor om bildens mitt. Deras form liknar mest två mänskliga figurer i overaler som står ansikte mot ansikte och som tillsammans håller på med att utföra någonting med sina händer framför sig på bälthöjd. Båda verkar ha en flat hatt på sig. Personen till vänster verkar stå med ryggen mot betraktaren medan den
andre står med sin vänstra sida mot betraktaren. Deras sätt att stå och deras kroppsform pekar på att de är mansfigurer. Mellan dem finns ett myller av streck och på grund av bildens relativt höga abstraktionsnivå är det svårt att avgöra vad det är. På bildens övre hälft finns fem horisontella streck som verkar fungera som bakgrund. På bildens nedre del finns tre cirklar. (FvdM)
Vi ser två sillfiskare rensa nät. (JN)


bild


532


J 2 u


1992 Waldemar, sign nhh


nej