You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

lampa

Sänglampans fot är en kvadratisk platta,12,3 x 12,5 cm och c:a 0,3 cm tjock.
På dennas mitt ligger ytterligare en platta, 6,3 x 6,3 cm. På denna står
de fyra c:a 0,8 cm tjocka järntenar, som bär upp lampa och skärm.
Tenarna är på två ställen sammanhållen av vardera en järnten böjd i
kvadrat, 3,5 x 3,5 cm. Under lamphållaren är tenarna böjda utåt-uppåt.
kring glödlampan och bär upp skärmen. Denna är i sin nedre del en
kvadratisk ram, 15,5 x 15,5 cm av järnsmide, genombruten av rektangulära hål 2 x 4 cm. Skärmens övre del är pyramidformig och avslutad dem en pyramid i järnsmide 5 x 5 cm. Skärmen är klädd med isabrllfärgat siden. Lampans höjd 41 cm.


hem


354


J 2s


Tillverkad av givarens far på 1920-talet då bostaden fick elledningar.
Övriga uppgifter om familjen se arkivet.