You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

målning, gouache, Flodgatan

Gatumotiv. Från förgrunden mot bakgrunden löper en gata in i bilden. Till vänster i förgrunden ses ett stort rött tegelhus. Mitt fram har huset en stor bågformig portal. Till vänster och till höger två rundade torn, med gröna kupoler som avslutning upptill. Rött brant tegeltak, som i mitten uppbär ett litet grönt torn med en klocka. Förmodligen är byggnaden Saluhallen invid Föreningsgatan. Till höger i målningen löper höga tegelhus i perspektiv in i bilden. Först ses ett trevåningshus med en möbelaffär i gatuplanet, därpå följer ett tvåvåningshus i rött tegel. På dess hörna finns en skylt med texten: "Malmö Bud-Paket. Taxi". Därefter följer ett nytt kvarter invid en liten gatukorsning, invid korsningen ses ett ljust gulvitt tvåvåningshus. I förgrunden till vänster, framför den förmodade Sakuhallen, ses flera människor. En man och en kvinna med en hund, en kvinna med ett barn, samt en man i blå arbetskläder invid en blomsterkärra. Till höger i förgrunden ses en man och en kvinna. Ljust gråblå himmel i målnigens övre fält, som över hustaken i bakgrunden övergår till en klargul ton. Signerad i målningens nedre del, Waldemar -67.
* Finns på utställningen " Minns Malmö ".


bild


361


532


J 2 u


Waldemar -67, sign nertill