You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

skolplansch, plansch, Pl. 7. Vattenturbin

Vattenturbin. Hängare.
Ritad av: Achille Rossi.
Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.
1. Underfallshjul
2. Överfallshjul
3. Peltonturbin eller Peltonhjul
4. Axialturbin
5. Vattenkraftverk med 2 Peltonturbiner

Text på baksidan:

7. Vattenturbin.

Med en vattenturbin menas en vattenkraftmaskin, i vilken vattnet verkar genom sin hastighet och det av hastigheten förorsakade trycket mot turbinskovlarna, i förhållande till vilka vattnet alltid är i rörelse.

Bild 1. Underfallshjul, ett vattenhjul för låg fallhöjd, vid vilket vattnet stöter mot skovlarna under axelns nivå.

Bild 2. Överfallshjul, ett vattenhjul för hög fallhöjd. Hela hjulets omkrets består av ett antal tråg, vilka undan för undan fyllas med vatten ur en över hjulets högsta punkt belägen ränna. Genom vattnets tyngd bringas hjulet i rotation och trågen tömmas då de komma ned.

Bild 3. Peltonturbin eller Peltonhjul. Skovlarna utgöras av dubbelskopor, som vända en gemensam skarp kant mot den tangentiellt infallande vattenstrålen. Denna turbin nyttjas vid stora fallhöjder och är vanligtvis försedd med en strålavlänkningsanordning, som automatiskt träder i funktion vid hastigt minskad belastning. Detta är nödvändigt för att undvika alltför stora tryckstegringar i tilloppsledningen.

Bild 4. Axialturbin. En s. k. Francisturbin med skovelhjul och en fast yttre krans av ledskenor, som rikta vattnet mot skovlarna. Denna turbin användes för låga eller medelhöga fallhöjder.

Bild 5 visar ett vattenkraftverk med 2 Peltonturbiner, vardera drivande en el. generator med manöverbord. Vattnets lägesenergi vid den högt liggande fördämningen uppe bland bergen omvandlas i turbinen till el. energi.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.


1


872