You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

skolplansch, plansch, pl. 1. Enkla maskiner I

Enkla maskiner. Hängare.
Ritad av: Achille Rossi.
Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

Text på baksidan:

1. Enkla maskiner. I.

Hävstången är ett medel att öka tillgänglig kraft.

Bild 1 visar huru en hävstång anbringas under en sten. Delen av stången mellan anbringningspunkten på stenen och stödet (vridningspunkten) kallas lastens arm. I den andra ändan appliceras kraften. Denna del av stången kallas kraftens arm. Den kraft, som erfordras, blir så många gånger mindre än lasten, som kraftens arm är större än lastens.

Bild 2. Tvåarmad hävstång (kraft och last på ömse sidor om anbringningspunkten). Direkt genom skalstreck å hävstången visas huru kraften förhåller sig till lasten vid jämviktsläge. Härav framgår att produkten av lasten och dessa hävstångsarm är lika med produkten av lasten och dess hävstångsarm (statiska momentet).

Bild 3. Olikarmad våg. En vikt förskjutes till jämvikt inträder.

Bild 4. Likarmad våg, stativvåg. Lasten uppväges med vikter på oföränderliga hävstångsarmar.

Bild 5. Bryggvåg. Lasten bäres av bryggan, en enarmad hävstång, uppburen av andra hävstänger på sådant sätt, att den kommer att röra sig parallellt med sig själv, att den vikt, som uppväger lasten, endast är en bråkdel (0.1 vid decimalvåg, 0.01 vid centesimalvåg) av lasten och att den fungerar oberoende av lastens läge på bryggan.

Bild 6. Enarmad hävstång (kraft och last på samma sida om vridningspunkten). Lasten placerad mellan vridningspunkten och kraften. Årans vridningspunkt är vattnet och båten är lasten, anbringad i årklykan.

Bild 7. Kraftens placering mellan vridningspunkten och lasten.

Blocket är ett annat medel för att öka tillgänglig kraft.

Bild 8. Det enkla blocket. En fast lagrad trissa med rep erbjuder dock ingen annan fördel (då kraftens hävstångsarm, trissans radie, är lika med lastens) än att kraften kan ges en önskad riktning.

Bild 9. Block, bestående av en större och en mindre trissa. Här blir den erforderliga kraften så mycket mindre än lasten, som den större trissans (hävstångslagen).

Bild 10. Två olika lyftblock eller taljor. Den erforderliga dragkraften minskas proportionellt med det antal linparter, som gemensamt uppbära lasten. I vänstra taljan är kraften = 1/4, i högra är kraften = 1/6 av lasten.

Bild 11. Kugghjulsutväxling mellan 2 linskivor för nedbringande av den erforderliga kraften.

Bild 12. Handdriven lyftkran med kugghjulsutväxling.

Bild 13. Gångspel för förhalning av fartyg.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.


1


872