You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

plansch, skolplansch, Pl. 4. Elektromagnet

Elektromagnet. Hängare.
Ritad av: Achille Rossi.
Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

Text på baksidan:
4. Elektromagnet.
Elektromagneten är ett av isolerad lindning, magnetspolen, omgivet järnstycke, vilket blir magnetiskt, då en elektrisk ström ledes genom spolen och upphör att vara det, då strömmen brytes. Om man håller högra handen i strömmens riktning med insidan vänd mot järnkärnan befinner sig elektromagnetens nordända åt tummens sida!

Bild 1. Järnstav av mjukt järn med en spiralformigt lindad ledningstråd, vars ändar anslutits till en strömkälla. Härigenom blir järnstaven magnetisk och förmår fasthålla smärre föremål av järn, såsom spik, nycklar m. m.

Bild 2. Elektromagnet, bestående av en U-formig järnkärna med en lindning uppdelad på 2 spolar, samt ett järnstycke, ankaret, som fasthålles vid polerna, då ström genomflyter spolarna. Större kraftverkan än hos anordningen i Bild 1.

Bild 3. Elektromagnetens användning i en ringklocka. Vid tryckning på strömbrytarknappen går ström genom kretsen och ankaret drages mot magneten, varvid kläppen, fästad på ankaret slår på klockan. Då strömmen, som ledes genom den å ankaret fästade fjädern, härigenom brytes vid ställskruven, faller ankaret tillbaka mot denna av fjäderkraften; kontakt uppstår och förloppet förnyas. Klockan ringer.

Bild 4. Stor elektromagnetisk kran för transport av järnföremål såsom malm, balkar, plåt m. m.

Bild 5. Telegraf med luft- och jordledning kopplad för sändning och mottagning från båda stationerna. (Strömmen alstras i detta fall genom seriekopplade element). Vid nyckelns nedtryckande (se vänstra bilden) slutes strömmen, varefter dem passerar genom luftledningen till mottagningsapparatens magnetspolar. Härvid påverkas ett, medelst en hävarm å ankaret fästat ritstift, vilket trycktes mot en i rörelse varande pappersremsa, varvid de olika telegraftecknen upptecknas. Tecknen, som enligt morsealfabetet bestå av punkter och streck, uppstå genom olika långa nedtryckningar av nyckeln. Strömmen återvänder genom jordlagren, som äro ledande, till sändarstationen. Förloppet upprepas analogt vid sändning från högra stationen till den vänstra.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.


1


872