koffert, resekoffert

Koffert med flera olika klisteretiketter:
Namnetikett från Greyhound.
Rederietikett: Italian Line Cabin Class. New York-Trieste. Ship: Vulcania.
Tulletikett.
Tågetikett: Stockholm-Malmö daterad 19/7 1954.
Hotelletikett: Hotel Royal.
Hotelletikett: Continental & Hansa-Hotel.
Hotelletikett: Hotel "De Wereld", Wageningen, Holland.
Hotelletikett: Hotel Leningrad.
Hotelletikett: Hotel New Yorker, 34th …

Idrott
Idrott
Idrott
Idrott