You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

målning, akvarell

Bilden föreställer Malmö hamnanläggning vid mitten av 1820-talet sedd utifrån Öresund. Halva bilden upptages av vatten med hamnanläggningen i mitten bestående av träpirar över stenanläggning. I hamnen ligger ett större segelfartyg med hissade segel och unionsflaggan samt tre mindre segelfartyg och två roddbåtar. På båda sidor om hamnen finns en roddbåt. På hamnpiren finns en fyr med hissad unionsflagga. Staden syns som en siluett i bakgrunden med husarregementet och en väderkvarn på Drottningtorget till vänster och Malmöhus till höger. Hamnarmarna uppförda med träbålverk. På yttre spetsen av den västra, "Fyrbålstornet" uppfört 1821-1823.
På pappret bak står skrivet: 1924 (bör vara 1824) af Georg Flensburg f. 1809- d. 1877 på Åkerslund. Skänkt till sin fader 24/12 1824.
Tavlan finns publicerad i Malmö Stads Historia, del 2, Allhems förlag 1977, sid 418. Text: Vy över hamnanläggningen i Malmö vid 1820-talets mitt, utförd med naiv realism och påfallande detaljrikedom av den unge köpmanssonen Georg Henric Flensburg (f.1809). Utsnitt av akvarellens tuschteckning, enligt traditionen förärad fadern, handelsman Matthias Flensburg - som också var ledamot av hamndirektionen- på julafton 1824.


bild


504


532


353


J 2 u


Georg Henric Flensburg 1824