Vindviseringsballong

Under ballongen hänger en radarreflektor.
Ballongen används vid vindvisering, som utfördes av en av kompaniets luftvärnsplutoner. Radarreflektorn fångades och följdes av centralsiktets radar upp till en viss höjd. Viseringen syftade till att bestämma vindriktning och vindhastighet.
Dessa värden matades in i centralinstrumentet och var viktiga parametrar för att elden skulle ligga rätt och säkerstä…