RILA, utställning. A 6, överstelöjtnant Carlborg vid en Volkswagen.

RILA, utställning. A 6, överstelöjtnant Carlborg vid en Volkswagen.

RILA, utställning. A 6, överstelöjtnant Carlborg vid en Volkswagen.
RILA, utställning. A 6, överste Lundqvist, major Ahlström.
RILA, utställning. A 6, överste Lundqvist.
RILA. Rikslantbruksmässa. Överste Lundqvist, A 6.