Träsnitt, Bildkonst, Woodblock, Woodcut, Print

OM-1966-0099

Avklappning, Bildkonst, Rubbings, Graphics
Målning, Bildkonst, Målning med tiger/leopard och skata, Painting, Graphics
Skärmmålning, Inredning
Sedel, Pappersmynt