Skärmmålning, Inredning

OM-1961-0077

Sedel, Pappersmynt
Skärmmålning, Inredning
Karta, Alla
Bok, Alla