utgrävning, dokumentation, arkeolog, Svenska Cypernexpeditionen, Photograph

Okänd.
Nitovikla.
Svenska Cypernexpeditionen

Svenska Cypernexpeditionen, Photograph
Svenska Cypernexpeditionen, Photograph
utställning, Svenska Cypernexpeditionen, Photograph
Svenska Cypernexpeditionen, Photograph