interiör, Photograph

Moskén vid Björns Trädgård i Stockholm. Interiör.