Stockholm. Vy över Strömmen i dis och dimma nedanför Kungliga slottet. Vattenytan är fylld av svanar.