Porträtt av utrikesministern Östen Undén på sitt ämbetsrum i Arvfurstens palats.