Kolorerad teckning utförd av Anders Carlsson i Småland. Interiör från vardagsrummet med radio på bordet framför fönstret. Ingick i pristävlingen Mitt Hem 1942, som var ett samarbete mellan Skolradion och Nordiska museet.