Kyrkoherdebostället i Munktorps socken, Snefringe härad, Västmanland. En tvåvåningsbyggnad i trä med valmat tak, en flygel och flaggstång på gården. Lantlig miljö med inhängnad hagmark och grusväg. I förgrunden ett träd.