Armillarsfär, astronomiskt ur. 1600 tal

Runstav. Inv nr 175015.
Runstav, detalj. Inv nr 175015.
Ur från Ångermanland.
Väggpendyl 1760-tal. Urverk: Eric Lindgren d.y. Nordiska museets föremål inv.nr 34546