Lissola Märta och Anna Martinsson. Lima, Dalarna.

Landsfiskal Dahls barn
Bois Einars barn
Landsfiskal Dahls barn, med lekkamrater
Lissola Edvards barn Anna-Britta o Åke