Modell i röda snickarbyxor. Nordiska Kompaniet.

Historisk händelse, person med anknytning till föremålet: Nordiska Kompaniet