"Ett tak öfver hufvud det kan jag erbjuda! Ack i frökens öra, ljuft dessa ord ljuda!". Tuschteckning av Fritz von Dardel.