You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tapetprov

Tapetprov, papper. Beige flammig botten, bruna och blå streck, strödda blå blommor. På baksidan text: "GIFTFRI". Tapetskarv, både horisontalt och vertikalt.
Stämpel på baksidan, svårtydd, bl.a ett T inskrivet i en cirkel.
På baksidan avtryck av underliggande tapet.
Anm. ett par vita färgstänk på framsidan.
/Leif Wallin 2011-07-18


Tapetprovet kommer från "Bläckhornet", en byggnad som ligger i vid infarten till Salsta slott i Uppland. Slottet uppfördes på 1600-talet. Bläckhornet, eller ev. en föregångare, finns med på en karta från 1711. Bläckhornet/dess föregångare har ev. använts som dräng- och bagarstuga under 1700-talet. 1877 beskrivs den som förfallen och kammaren är hönshus. På en karta från 1914 uppges huset vara statarstuga. Byggnaden rymde då två bostäder om vardera ett rum och kök. På 1930-talet byggdes huset om till att innehålla förvaltarbostad med tre rum och kök, toalettrum med dusch, varmvattenberedare och vattenburen uppvärmning med elpatron.

Statens fastighetsverk gjorde en inventering av tapeterna 2009 inför en ombyggnad. Tapeterna togs ned i sjok som sedan särades på av konservator. Se vidare information i bilagan om byggnaden och ombyggnaden. Tapeterna kommer från köket, rum 1, rum 2, kammare 1 och kammare 2, vilket är den rumsindelning som huset planeras få efter ombyggnationen.

Då Nordiska museet sedan tidigare har en del tapetprover från Salsta från egna dokumentationer, valde Statens fastighetsverk att skänka de nu tagna tapetproverna till Nordiska museet.

Ur konservator Hans Peter Hedlunds beskrivning av tapeterna ur bilagan:
"...Byggnaden innehåller 4 rum i markplanet och i samtliga har vid pågående restaurering ett stort antal tapetlager påträffats. Tapeterna är genomgående av enkelt slag. Limfärgstryck på tunn oblaket träpapper. Mönstren representerar den gängse mönsterfloran under 1800-talets slut och 1900-talets början. Omtapetetsering bör ha skett med täta intervaller. Den (troligen) äldsta tapet som påträffats finns i rum 1 och 2 och är uppsatt innan sekundära väggar mot kammaren byggdes. Denna tapet med 'pärgirlander' mot gråsvart botten är troligen från 1860-talet men mönstertypen finns dokumenterad redan tidigare.
Tapeterna är med hänsyn till mönstertyp inet strikt kronologiskt uppsatta. Typiska sena 1800-talsmönster kan sitta ovanpå tidiga 1900-talsmönster. Under perioden fanns ett mycket stort utbud av mönster från i stort sett 1800-talets hela andra hälft. De dateringar som anges nedan syftar på mönstertypen och behöver inte ange tidpunkten när tapeten sattes upp."

Tapetprovet kommer från köket, vilket det finns två sjok med olika tapeter bevarade ifrån, ett med 7 och ett med 5 tapeter.
Denna tapet är från sjoket med 7 tapeter och lager 6 (räknat från vägg och ut mot rummet).

Då tapeterna har varit övertapetserade kan färgerna ha ändrats något från hur de såg ut i original.
/Leif Wallin 2011-07-18