You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tändsticksplån

Tändsticksplån, av papp. avlång remsa vikt i två delar bildande ett omslag. Öppnas upptill. Blå. På ena sidan bild på skepp med flaggor och text "Welcome on Board SWEDISH AMERICAN LINE" och på baksidan en vit flagga med tre kronor och text "The symbol of pleasant travel" och därunder plån. Undertill text: "U.S.A PATENT 2470523 [eller 247323] SAFFA MADE IN ITALY". Upptill text "OPEN HERE" Inuti endast en tändsticka kvar; blå med gul tändsats.

Troligen tillverkad under 1950-talet i Italien på beställning av AB Svenska Amerika linjen.

Under 1900-talet användes ofta reklam på tändsticksaskar/tändsticksplån i marknadsföringen av olika varor och tjänster. Askarna/plånen delades ofta ut gratis och många restauranger lät dem ligga framme på borden för gästerna. Under slutet av 1900-talet blir detta mindre populärt, delvis för att tändaren blir vanligare, men framför allt beroende på att färre rökte och att rökning inte längre förknippades med något positivt.

Tändsticksasken ingick i en större samling som ihopsamlats av givarna under sina bilresor under 1950-talet och fram till 1980-talet inom och utom Sverige. Ett urval ur samlingen förvärvades av Nordiska museet 2009.
/Leif Wallin 2010-02-19

"AB Svenska Amerika Linien, SAL, tidigare rederi med såväl passagerar- som lastfartyg, grundat 1911 av Dan Broström som Svenska Amerika Mexiko linien; fick namnet S. 1946 efter sammanslagning med AB Sverige Nordamerika. S. är mest känt för sina passagerarfartyg Gripsholm, Kungsholm och Stockholm på linjen Göteborg-New York. S. bedrev också omfattande linjetrafik mellan olika östersjöhamnar och amerikanska östkusten, inkluderande Stora sjöarna och Mexikanska golfen, delvis tillsammans med Transatlantic (som 1984 blev ägare till S.). År 1988 blev Bilspedition AB ägare och 1990, då detta företag beslöt avveckla sina nyförvärvade sjötrafikintressen, kom S:s rederiverksamhet att upphöra."
2010-02-19 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/ab-svenska-amerika-linien


Fartyg