You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tändsticksask

Tändsticksask av papp och trä, med instickslåda. Plån på långsidorna. Blå, på ena sidan etikett med reklamtryck i form av en bild med en grön kvinnofigur med uppsträckta händer med en diskmedelsflaksa och ett glas, samt ett gåshuvud och text: "trivs med clin 7 inga diskhänder / allt fet förgås". Under bilden text ""DAHLDBERG & CO". Asken är tom. Instickslådan har hål i botten (kvisthål).

Reklamtexten syftar på diskmedlet Clin som producerades av Clin AB i Gävle med början 1947.
"Clin var det första syntetiska diskmedlet som utvecklades i Sverige. Det innebar en epokgörande förbättring mot tidigare använda såpa och soda. Fettupplösningsförmågan var helt överlägsen ("gåsprovet") och Clin kunde även användas i kallt och salt vatten. Senare genomförda, internationella marknadsundersökningar visar att Clin var världens första moderna flytande diskmedel för hushållsbruk. Clin var också troligen det första som distribuerades i plastflaskor."
Ovan uppgifter från www.wikipedia.org 2010-02-05 som enligt uppgift ska bygga på uppgfiter från Sören Brundin, grundaren av företaget.

Asken är inte märkt med Svenska tändsticks AB:s text. Men är troligen tillverkad av dem.

Under 1900-talet användes ofta reklam på tändsticksaskar/tändsticksplån i marknadsföringen av olika varor och tjänster. Askarna/plånen delades ofta ut gratis och många restauranger lät dem ligga framme på borden för gästerna. Under slutet av 1900-talet blir detta mindre populärt, delvis för att tändaren blir vanligare, men framför allt beroende på att färre rökte och att rökning inte längre förknippades med något positivt.
De fyra tändsticksaskar som ingår i denna gåva och som har etiketter märkta "Dahlberg & co" har alla dubbla etiketter på ovansidan, och det verkar som man har klistrat över nya etiketter av någon anledning.

Tändsticksasken ingick i en större samling som ihopsamlats av givarna under sina bilresor under 1950-talet och fram till 1980-talet inom och utom Sverige. Ett urval ur samlingen förvärvades av Nordiska museet 2009.
/Leif Wallin 2010-02-05


Företaget Clin AB grundades i Gävle 1947 av Sören Brundin. Enligt grundaren var företaget det första som tillverkade flytande diskmedel i Sverige (ev. i Europa). Vid sidan av storsäljaren diskmedlet Clin utvecklades också andra produkter såsom Fönster-Clin, Toa-Clin och Clinept. Även ett myggmedle tillverades (från 1959) Clins myggstift. Som mest sysselsattes 50 personer vid företaget. 1966 köptes företaget upp av den tyska tvättmedelskoncernen Henkel i Düsseldoft.
Namnet Clin togs från engelskans Clean.
/Leif Wallin 2012-06-15