You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tapet

Ingår i en samling tapeter med olika mönster, alla tidigare inmärkta med inv.nr 87.036. Vid inventering och flytt av tapetmagasinet 2006-2007 behölls endast mappen på 87.036, medan tapeterna tilldelades nya inv.nr (329.101-329.152).
Leif Wallin 2007-09-17

Huvudliggaren: (till dess ursprungliga inv.nr)
"1-40 Tapetprofver. 74 st."

Utdrag ur bilaga: (till dess ursprungliga inv.nr)
"1 portfölj med plancher och tapettryck."

Katalogkort: (till dess ursprungliga inv.nr)
Ingen ytterligare information utöver huvudliggaren.

Liggande rektangulärt papper, del av tapetvåd. Mitt på våden stående nyrokokokartusch med vapenuppställning kring en oval sköld med påskriften "Jules César". På skölden bild av den kapitolinska varginnan ammande ett spädbarn, troligen Romulus eller Remus, staden Roms grundare. Framför skölden pilkoger fyllt med pilar, ett svärd och en behållare innehållande en hillebard. Bakom skölden en stor samling spjut, flera svärd, borstprydda hjälmar och fälttecken, bland annat ett standar med bokstäverna SPQR, förkortning för "Senatus Populusque Romanus" betydande "Senaten och det romerska folket".

Vapenkartuschens bandornamentik mitt på ytterkanterna fixerade vid horisontala kedjor. Kedjan till v. fäst i vertikalt band, troligen spjut. Spjut längs vådernas vänstra ytterkanter bildar vertikal indelning av tapeten som helhet. Den högra kedjan hänger horisontalt i luften, dess spjut finns på våden placerad till höger om denna. Till tapeten hör en bård där spjutspetsen ingår (inv.nr. 329.108A-C).

Vapenkartuschen avklippt från tapetvåden. Dess funktion är att identifiera personen i den större krigarkartuschen nedanför sig. Under denna vapensamling har en krigarkartusch föreställande Julius Caesar varit placerad (329.111AB). Vapenkartuschen har troligen varit placerad direkt under tapetbården, då en smal rest av dess vinröda nederdel sitter kvar längs tapetprovets översida.

I gott skick. Små fläckar, troligen klister, vid skarven mellan tapet och bårdrest vid det övre h. hörnet.

Motiven i tapeten har varit placerade sålunda i förhållande till varandra (uppifrån och ned):
Vapenkartusch för Napoleon
Kartusch med Napoleon
Vapenkartusch för Alexander den store
Kartusch med Alexander den store
Vapenkartusch för Julius Ceasar
Kartusch med Julius Ceasar
Vapenkartusch för Karl den store
Kartusch med Karl den store
Vapenkartusch för Napoleon o.s.v.

Till tapeten hör tapetbårder med samma tematiska mönster, inv.nr. 329.108A-C och 329.116AB. För övriga delar av denna tapet se inv.nr. 329.108-329.116.
/Maria Maxén 2009-03-19


Krigiskt motiv, uppställning av vapen.
Vapen, svärd, spjut, pilar
Sköld, hjälm, fälttecken.
Djur, varg, den kapitolinska varginnan.