You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tapet

Ingår i en samling tapeter med olika mönster, alla tidigare inmärkta med inv.nr 87.036. Vid inventering och flytt av tapetmagasinet 2006-2007 behölls endast mappen på 87.036, medan tapeterna tilldelades nya inv.nr (329.101-329.152).
Leif Wallin 2007-09-17

Huvudliggaren: (till dess ursprungliga inv.nr)
"1-40 Tapetprofver. 74 st."

Utdrag ur bilaga: (till dess ursprungliga inv.nr)
"1 portfölj med plancher och tapettryck."

Katalogkort: (till dess ursprungliga inv.nr)
Ingen ytterligare information utöver huvudliggaren.

Liggande rektangulärt papper, 3 st, del av tapetbård avsedd att placeras högst upp på väggen ovanför tapet med samma tematiska mönster. Liggande nyrokokokartusch med motiv i grisaille föreställande strandkant och vattendrag. T. h. anländer Napoleon Bonaparte på Karons färja. Kejsaren stående i fören, iförd uniform med höger hand instoppad innanför västen. Karon, underjordens färjkarl som enligt grekisk mytologi för de döda över floden Styx, ror sittande. Väntande på andra stranden, dit färjan strax ankommer, står de tre krigshjältarna Julius Caesar, Alexander den store och Karl den store, alla med kläder och attribut som återkommer i den tapet som hör till bården, inv.nr. 329.109-329.116.

Kartuschens bandornamentik griper om horisontala band, troligen spjut, vid övre och nedre långsidorna. Banden/spjuten utgör bårdens ytterkanter. Tapetbården avslutas vid kortsidorna av en/två halva spjutspetsar (delade vertikalt), övre delen av det spjut som utgör vertikal indelning av våderna på tapeten som hör till bården.
Ytan mellan kartusch och ytterkanter mörkt vinröd. För övriga delar av denna tapet se inv.nr. 329.108-329.116.

För kondition: se respektive littera.
/Maria Maxén 2009-03-19


Människa, män, krigshjältar.
Grekisk mytologisk figur.