You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skulptur

Friskulptur, modell till monumentalskulptur av Gustav Vasa, utförd av Carl Milles. Bemålad gips, ihålig. Modellen föreställer en åldrig Gustav Vasa sittande i en tron med nedböjt huvud, allvarstyngt ansikte och långt skägg. Kungen är iförd en röd, guldförgylld klädedräkt, röda guldförgyllda skor och röda strumpor. Hans högra hand är knuten på tronkarmen, vänstra handen sluten om kaveln till ett svärd, vertikalt ställt med spetsen i trongolvet. Tronstolen och dess postament guldförgyllda. Stolens rygg och sidor mörkblå med guldförgyllda kronor, stolsryggen krönt med en krona. På postamentets alla fyra sidor kartuscher. Krönt kartusch på framsidan med texten: "GUSTAF VASA".
Anm: Små färgbortfall, spår av runda klisterlappar under skulpturens hörn, troligen rester av möbeltassar.

Föremålet är en av ett tiotal kända modeller som makarna Milles färdigställde i nära anslutning till att fullskalestatyn av Gustav Vasa blev klar i Nordiska museets nya byggnad på Lejonslätten i juni 1907. Enligt Ulf Abel har Carl Milles stått för formgivningen medan Olga utfört bemålningen av modellen dvs. samma arbetsfördelning som gäller de två fullskalestatyerna av monarken i museet. Då Carl Milles fick uppdraget vintern 1904/05 och andra modeller mindre lika slututförandet finns tillgängliga bör modellen i fråga dateras till 1906/07. Modellens mått är, i enlighet med Abels uppgifter om andra liknande modellers omfång, b 24 dj 28 och h 44 cm.
/Maria Maxén 2007-11-23

Utställningstext, utställning i Fatburen februari 2008:
Modell till monumentalskulptur av Gustav Vasa,
utförd av Carl Milles 1906/07. Bemålad gips.
Modellen föreställer en åldrig Gustav Vasa sittande på sin tron med nedböjt huvud, allvarstyngt ansikte och långt skägg. Kungen är iförd en klädedräkt i purpur och guld. Tronstolens rygg och sidor mörkblå med guldförgyllda kronor, stolsryggen krönt av en krona. På framsidan krönt kartusch med texten: "GUSTAF VASA".

Redan 1872 drömde Nordiska museets grundare Artur Hazelius om att ha Gustav Vasas byst centralt placerad i museets absid omgiven av bilder ur folklivet. Hazelius avled 1901. 1904/05 gav museets installationskommitté Carl Milles uppdraget att utforma statyn. Verner von Heidenstam som ingick i kommittén hävdade att kungen borde framställas sittande "som den uråldriga kung Gösta på Sveriges tron, sådan han lever för vår inbillning".

Modellen i montern, bemålad av Carl Milles hustru Olga Milles, är en av ett tiotal kända modeller som makarna färdigställde i nära anslutning till att fullskalestatyn av Gustav Vasa - även den i gips, blev klar till Nordiska museets invigning i juni 1907. Redan 1913 började gipsstoden visa sprickor och avflagningar. Milles ville göra en ny skulptur i trä, men pengar saknades. 1920 donerade Helge Ax:son Johnson medel till en skulptur i trä. Greve Magnus Brahe skänkte ekarna och i kungens panna sägs vara ett stycke av den ek som Gustav Vasa själv menades ha planterat. Milles omarbetade skulpturen och gjorde en yngre och starkare Gustav Vasa. Texten "GUSTAV VASA" byttes mot "WARER SWENSKE", ett uttryck som går tillbaka på en dikt av Daniel Fallström. Skulpturen stod klar 1925 och uppfattades genast som ett nationalmonument.
/Maria Maxén (källor Ulf Abel, och Elisabet Hidemark,se ref.)


Människa, man, sittande.