You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vägtorn

Vägtorn (getapel), 2 sammanbundna grenar som använts som skydd i hönshus. Med torkade blad. Preparerad med arsenik. Sammanbunden med ett beige snöre samt en svart sytråd. Ett löst blad.
Ett omärkt föremål som framkommit vid inventering av Tro & Sed-magasinet 2003-2004.

Vägtornen, Rhamnus cathartica, kommer från Norra Vrams sn, S. Åsbo hd. i Skåne.
Föremålet är katalogiserat 1927 och fotograferat samt uppges vara "utställd omärkt".
På katalogkort:
"Rhamnus cathartica.
Preparerad med arsenik av direktör K. Kolthoff. Uppsala.
Denna kvist har suttit som skydd i ett hönshus i Norra Wrams socken Juli 1927. Södra Åsbo härad. Det äldsta torpet i byn och heter Brohuset. Nuvarande innehavaren Johannes Olsson."

Fataburen 1929, s 12-45: "VASST EMOT. Några stålets föregångare som magiskt skyddsmedel."
s. 24:
"När det gällt att skydda kreaturen mot allehanda ont inflytande ha även tornväxter mycket tagits i anspråk. För att intet ont skulle drabba djuren har man i Uppland brukat hänga endera hagtornskvistar eller stärkebär, striksbär (slån) i stalltaket och lägga hagtorn och kvicksilver i krubborna. ...
Vid förfrågningar förra året angående dylika seder fick författaren nerifrån Skåne mottaga ett meddelande angående en art av hagtorn, 'Kristi kors', vars grenar växa så, att de nästan bilda ett kors (förmodligen samma art som det tyska Kreuzdorn, Rhamnus Cathartica, å vilken tornarna bilda kors mot grenarna; vägtorn på svenska.) Denna tornväxt anses äga en undergörande verkan och skydda mot 'trossale', om man splittrar av veden och sätter ned en kvist i båset hos djuren eller över dörren till ladugården. Djuren skola trivas mycket bra, om en kvist av detta träd stickes in här och var i ladugården. 'Jag har haft sådan otur med hönsen i år' sade mannen, som berättade härom för sagesmannen och gick så med detsamma och skar av några kvistar och satte in i hönshuset." (Not: Nord. Museets arkiv. Alma Wahlberg.)
Lena Kättström Höök 2004-08-31