You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Cellsäng

A = sängstativ
B = bordsskiva

Sängen är en kombinationsmöbel avsedd för celler i svenska cellfängelser under slutet av 1800-talet. Den användes i utfällt läge som vanlig säng och i hopvikt som bord där bordsskivan via fyra metallbeslag kunde fästas på den hopvikta sängen och med en bordshöjd på drygt 80 centimeter. Sängen i hopvikt läge kunde låsas via fyra järnöglor och två metallkedjor.
Anm: Ett av beslagen på bordets undersida saknas. Bordsskivan är sprucken. Endast rudiment återstår av kedjorna för sängens låsning i uppfällt läge.

Bakgrunden till konstruktionen var att vinna utrymme i den tidens trånga celler i landets cellfängelser. Cellfängelser var då den vanliga fängelsetypen att jämföra med fåtaliga logementsfängelser som var utrustade med sovsalar.

Ulf Hamilton 2004-04-02


Föremålet ingår i ett större förvärv av föremål brukade vid svenska fängelser.

Föremålen i förvärvet ingick tidigare i Kriminalvårdsstyrelsens (KVS) historiska samlingar. 1999 erbjöd KVS Nordiska museet att överta dessa samlingar. Nordiska museet beslöt att ta emot ett urval av föremål ur samlingarna. Urvalet gjordes med utgångspunkten att det skulle komplettera den samling av föremål med anknytning till kriminalvård som museet redan tidigare hade.

Flertalet av föremålen från Kriminalvårdens historiska samlingar saknar proveniensuppgifter och utförligare kontext än att de brukats inom svensk fångvård. Samlingarna tillkom genom en aktiv insamling av föremål från landets kriminalvårdsanstalter, av vilka flera idag är nerlagda.

Nordiska museets äldre samling av föremål som belyser svensk fång- och kriminalvårdshistoria består dels av föremål insamlade vid 1800-talets slut, dels av föremål insamlade under 1950-talet då företrädare för museet besökte ett stort antal fängelser för att inventera äldre fångvårdsföremål. Till detta kommer att museet vid mitten av 1970-talet dokumenterade några fängelseanstalter och då också förvärvade föremål. Inför nedläggningen av anstalten på Långholmen i Stockholm på 1970-talet och rivningen av Centralfängelset där i början av 1980-talet utökades Nordiska museets samling av fångvårdsföremål ytterligare. 2001 förvärvade Nordiska museet även en elektronisk fotboja.
Cecilia Hammarlund-Larsson 2013-04-09