You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tapet

Katalogkort:
" Ett blått mönster mot beige botten. En sliverbård avgränsas av ett tjockare och ett tunnare blått streck på ömse sidor. Ett löpande mönster är genombrutet i silvret. Vid sidan av detta en blå vertikal bladlinje avbruten av blå blommor. Mellan två sådana bårder är ännu ett sliverfält, ogenombrutet, avgränsat av blå små ringar.
Ingår i en samling tapeter från Gysinge herrgård, Österfärnebo sn, Gästrikland. Nedtagna mars 1968 inför rivningshot. Tapeterna återsända till Gävle museum 1981, endast ett urval inmärkta på NordM.
Bo G. Svenssson 1981."

L. 61, 5 cm., B. 49 cm.
Anm.: Liten reva i nederkant, lite trasig i vänsterkant, veck (pga att den varit rullad).
/Marie Jansson-Lohse 2006-09-18


Växt, blomma, blad.


Huvudliggaren:
"Tapet, papper, tryckt; gulvit botten med blått mönster mot svagt silverfärgad bård; blommor, rankor. Vådbr 50 cm, H 67 cm."

Utdrag ur bilaga:
Tapetproverna, inv nr 308577-308607, togs av Gävle museum i Gysinge Herrgård, Österfärnebo sn, Gästrikland i mars 1968. Rivning av huset var då omedelbart förestående men rivningsplanerna kom senare att ändras. I bilagan finns tapetproverna förtecknade och inritade på planer över husets olika våningsplan. Gävle museum hade vid denna tid ingen egen tapetsamling och landsantikvarie Ingemar Tunander bestämde då att tapetproverna skulle överlåtas till Nordiska museet.