You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tapetbård

Katalogkort:
"Röd stofferad botten. Mot denna en stor gul blomma med grönt bladverk runtomkring. Vid sidan av denna ett blått fyrkantigt fält med en hörnställd kvadrat inuti. I mitten av denna en gul och brunsexhörning dekor. Dessa båda större mönster inramas och förbinds av en akantusranka med skuggeffekt.
Liten rest av tapet. Vit botten över vilken gröna punkter bildar konturer av nonfigurativ art.
Tapetbården och tapeten har använts i rum 44.
Ingår i en samling tapeter från Gysinge herrgård, Österfärnebo sn, Gästrikland. Nedtagna mars 1968 inför rivningshot. Tapeterna återsända till Gävle museum 1981, endast ett urval inmärkta på NordM.
Bo G. Svenssson 1981."

Anm: Reva.
/Cecilia Wallquist 2006-08-07


Växt, blomma, akantusranka.


Huvudliggaren:
"Tapetprov, bård, papper, tryckt, stofferad; röd botten med stor gul blomma med grönt bladverk och blått fält med kvadrat ini och gul och brun sexhörning dekor; akantusranka med skuggeffekt; figurativt mönster. L 46 cm, Br 15 cm."

Utdrag ur bilaga:
Tapetproverna, inv nr 308577-308607, togs av Gävle museum i Gysinge Herrgård, Österfärnebo sn, Gästrikland i mars 1968. Rivning av huset var då omedelbart förestående men rivningsplanerna kom senare att ändras. I bilagan finns tapetproverna förtecknade och inritade på planer över husets olika våningsplan. Gävle museum hade vid denna tid ingen egen tapetsamling och landsantikvarie Ingemar Tunander bestämde då att tapetproverna skulle överlåtas till Nordiska museet.