You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Plafond

A = PLAFOND
B =
C = RAM

Huvudliggaren 1955-1966:
"a-c Plafond; olja på duk, närmast kvadratisk med ca. 3½ m. sida, olympisk gudaskara bland moln, målad i Sylvius stil; spännram av furu, kraftig förgylld ram. Från huset St. Nygatan 21, Stockholm, vattenskadade 1949, nedtagna och konserverade av Dalén. Skänkt före 1920, kvar på urspr. plats t. 1949, då dåvarande ägaren fäste uppmärksamhet på gåvan efter vattenskadan. Professorskan Anna Hierta-Retzius, Stockholm. Bil"

Katalogkort:
"PLAFONDMÅLNING, olja på duk. 'i Sylvius stil' HL [huvudliggaren]. Olympens gudar, svävande på moln. Gudarna fördelade i tre grupper, nertill till vänster den största skaran däribland Hermes; nertill till höger Apollo, Athena, Poseidon m.fl.; upptill till v. en gud och en gudinna. I övre högra hörnet två putti. Molnen i mörka grå och gråblå färger, himlen ljusnande i ljusblått och rosa. Gudinnornas och Apollos karnation ljust rosa, gudarnas brun. Mantlar i rött och blått m.m. En stor lagning mitt på duken. Uppspänd på spännram, bestående av 4+4 ribbor.

Från Nygatan 21, Stholm. Vattenskadad 1949. Nertagen och konserverad av Sven Dalén. Sattes i Styresmannens rum. Därifrån nertagen vid Gösta Bergs tillträde. Har setat upphängd i A. K. salen (hallplanet söder om södra tvärgången). Nertagen 1971 av Björn Hallström, skyddad med rispapper, vax och ngn terpentin. Rullad på stor rulle. Spännramen (251.393b) isärtagen. Inför återuppsättning fuktas japanpappret med mineralterpentin och drages försiktigt av åt sidan."
/E. H-k sept. 71 [1971]

Framsidan helt täckt av rispappersark i storleken 64 x 48 cm i sju pappers bredd och 6 pappers höjd (se katalogkort). Den lagning som nämns på katalogkortet syns ej. På baksidan synliga vådskarvar, plafondens närmast kvadratiska yta utgörs av fyra våder tät väv, vådbredd 77-85 cm. Våderna mycket fint ihopsydda, utan sömsmån. Spikhål runt om längs ytterkanterna, spår efter spännram. Några få förstärkningar med väv. Baksidan helt slät och i mycket gott skick., inga spår av den stora lagning som nämns på katalogkortet.
/Maria Maxén 2008-10-02

Utanför plafondens fyra hörn satt fyra medaljonger, inv.nr. 251.394.
Katalogkort 251.394:
"Plafonden föreställer den olympiska gudaskaran: Jupiter, Juno m påfågeln, den hjälmprydde Mars och Venus, Mercurius och Vulcanus, Apollo m lyra och Minerva, Neptunus m treudden, Proserpina med Cerberus. Den är målad i Sylvius´ stil. Utanför denna plafonds fyra hörn satt de fyra runda medaljongerna, vilka dock äro målade av annan hand. Möjligen böra de t.o.m. fördelas på två mästare. De återge Auroras färd, Den fängslade Andromeda, Venus´ födelse och Neptuni rov. Plafonden och medaljongerna satt i det längsta kvar på ursprunglig plats. Då de emellertid vattenskadades 1949 togs de ned, konserverades av konservator Dalén och överfördes till Nordiska museet."


Olympens gudar, svävande på moln.


Huvudliggaren (1955-1956):
"251.393a-c, Plafond; olja på duk, närmast kvadratisk med ca 3 1/2 m sida, olumpiska gudaskara bland moln, målad i Sylvius stil; spånnram av furu, kraftig förgylld ram. - Från huset St. Nygatan 21, Stockholm, vattenskadade 1949, nedtagna och konserverade av Dalén.
Skänkt före 1920, kvar på urspr. plats t. 1949, då dåvarande ägaren fäste uppmärksamheten på gåvan efter vattenskadan.
G[åva] Professorskan Anna Hierta-Retzius, Stockholm."