Kalenderstav

Historisk händelse, person med anknytning till föremålet: Danell, G