Armillarsfär

Huvudliggare:
"Nautiskt instrument. Diam 0,257, sferiskt, sammansatt af tre ringar. Ink af fabrikör K. Gullholm i Uppsala 27/7 1896."

Katalogkort:
"Nautiskt instrument, astronomisk ring, mässing, handgjord, graverad. Sfärisk ring, sammansatt av tre sinsemellan ihopfästa, utfällbara ringar. Meredianring för latitudbestämning 0-90. Fyrkantiga plattjärn med siktskåror och tre små hål varigenom solst…

Sextant
Oktant
Sextant
Sextant