Tavla

Katalogkort:
a) "Adolf Fredrik. Brb. oljemålning på baks. af glas. Ram förg. H 0,20 m. B. 0,145 m dagermått. Å baks. med gammalt bläck Adolph Fredrik. Pudrat hår, dräkt af blommigt silfvertyg, blått ordensband." Senare tillskrift av Sigrid Eklund: "1994: "Tillverkade i Kina enl. Gyllenswärd."

b) "Lovisa Ulrica. brb på baks. af glas. Ram förg .H 0,20 m. B. 0,145 m dagermått. Å baks. med gammalt bl…