You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Förhänge

På katalogkort:
"Af skinn, nytjadt vid spöstraff sista gången brukadt den 25 aug.1855"
Vidare på kataloglappen:
"Meddelande från fängelsedirektören major P.v.Degerfelt i Falun af den 28 sept. 1876 ('Upplysning om af hwilka personer sednast de mest framstående effekterna blifvit begagnade'_ _ _) Carl Johan Lindberg från Falun - Enligt Kongl Svea Hofrätts utslag den 18 juli 1855 dömd för 3e resan s…